تخفیف باربری الوبار

با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تورم روزافزون اقتصادی هرروز قدرت و توان مالی مردم در حال کاهش است و روزبه‌روز سفره آن‌ها کوچک‌تر می‌شود. از طرفی هزینه‌های زیاد باربری و اثاث‌کشی نیز تبدیل به کابوسی بزرگ‌شده که خود موجب نگرانی و دغدغه‌های فراوانی است. امروزه با افزایش چشمگیر باربری‌های مناطق مختلف به‌صورت قارچ گونه هر باربری سعی در القا تفکر برتر و بهتری به مشتری است اما باربری الوبار با توجه به وضعیت معیشتی کنونی سعی نموده است تا بتواند در چنین شرایطی حداقل در هزینه‌های حمل‌ونقل و باربری کمک‌رسانی امیدبخش باشد.

باربری الوبار، اتوبار الوبار، باربری الوبار عناوینی است که به این باربری اطلاق می‌شود الوبار در راستای تحقیق این مهم در دوره‌های مختلف زمانی اقدام به برگزاری‌ جشنواره‌های تخفیفی در تمام شعب به‌ویژه باربری الوبار و باربری شهرستان‌ها می‌نماید.