سامانه جامع ساماندهی کارگران و استادکاران ساختمانی با هدف ساماندهی وضعیت شغلی کارگران و استادکاران ساختمانی جهت ارجاع کار در فاز نخست شروع به ثبت نام نموده است.

لطفا اگر کارگر ساختمانی و یا استادکار امور ساختمانی از سفت کاری تا دکوراسیون داخلی هستید جهت ثبت نام در سامانه جامع ساماندهی فرم زیر را پر کنید.

توجه نمایید که اطلاعات و شماره تماس خود را به دقت ثبت نمایید تا در فازهای بعدی این سامانه مورد استفاده قرار گرفته و جهت ارجاع کار به شما مشکلی وجود نداشته باشد.

جهت ثبت نام روی متن زیر کلیک کنید.

ساماندهی کارگران و استادکاران فصلی